Pitches

Vores holdning

Vi synes, at konkurrence er vigtig og god, den kan fremme kreativiteten og føre én ud på stier, som man ikke er gået før. Men når leverandører af kreative løsninger oftere og oftere skal udarbejde omfattende løsningsforslag, uden at et honorar hverken er fastlagt eller aftalt, synes vi, det er en uheldig udvikling. Denne fremgangsmåde er desværre blevet mere og mere almindelig i vores branche i de senere år, selvom den medfører mange problemer, både for bureauet og for de potentielle kunder: 

Kunderne kender som regel ikke de potentielle samarbejdspartnere godt nok. Og bureauerne udarbejder omfattende koncepter og designforslag, hvilket koster mange ressourcer, uden at de har mulighed for at afstemme løsningsforslagene med kunden på forhånd. Senere hen i processen opstår der ofte uoverensstemmelser og meromkostninger, fordi konceptet ikke var gennemtænkt, og løsningen ikke kunne afstemmes ordentligt med kunden.

Vi mener, at god og målrettet kommunikation udelukkende opstår, når der på forhånd har fundet en grundig meningsudveksling sted. Vores erfaringer bekræfter dette: De bedste løsninger opstår først efter en nøje dialog, der giver begge parter mulighed for at formidle, hvad der ønskes, og hvad der giver bedst mening. Dette er næsten - eller slet ikke muligt - med et pitch.

Derfor forbeholder vi os ret til at afstå fra at deltage i konkurrencer uden honorar, og vi indsender ingen forslag til koncepter eller design.


Nysgerrighed – Værdier visuellverstehen

Kreativitetens drivkraft

Nysgerrighed

Nysgerrighed gør, at vi iagttager nøjagtigt, at vi forlader bekendt terræn og udvider vores horisont. Nysgerrigheden får os til at se erfaringer i nyt lys, og vi opdager muligheder, vi ikke har lagt mærke til før.

Vores værdier
@selection.gfa – Germany’s Finest Agencies. Unser Tipp: Seite 196/197.
@selection.gfa – Germany’s Finest Agencies. Unser Tipp: Seite 196/197.#auszeichnung #corporatedesign …
Großartige Show! Samstag waren wir als Gäste und Sponsor bei Flensburg singt Sinatra.
Großartige Show! Samstag waren wir als Gäste und Sponsor bei Flensburg singt Sinatra.#flensburgsingtsinatra …
Oh Tannenbaum!
Oh Tannenbaum!#filmmaking #christmasvideo #tanne #commercial
Vielen Dank für die Einladung @fluchtlingshilfeflensburge
Vielen Dank für die Einladung @fluchtlingshilfeflensburge#syrisch #flensburg #lecker